Våre kurstilbud

Vi har fem hovedområder for våre aktiviteter. Det gjør det mulig å variere på fag og grupper. Det er også mulig å ha inntil tre fag i løpet av en uke.

Kreativ

På dette kurset bruker vi det kreative som verktøy for både mestring og glede! I tillegg skaper vi sammen en arena for et sosialt fellesskap og trygghet.

Les mer og søk plass

Mat og ernæring

I mat og ernæringsgruppen er vi opptatt av at maten skal være sunn, næringsrik, rimlig og bærekraftig, og selvfølgelig smake godt.

Les mer og søk plass

Film

Et av målene med dette kurset er at du som elev skal bli fortrolig med å bruke enkelt filmutstyr og å lage egne små filmsnutter.

Les mer og søk plass

Foto

I dette kurset vil vi jobbe med ulike prosjekter i form av praktiske oppgaver. Både i samarbeid med andre elever og individuelt, skal hver og én få utforske og eksperimentere med ulike temaer innen fotografiske uttrykk.

Les mer og søk plass

Livsmestring

Kurset livsmestring handler om å gi kunnskap til å kunne forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for eget liv.

Les mer og søk plass