Livsmestring

Kurset livsmestring handler om å gi kunnskap til å kunne forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for eget liv.

Påmelding Les mer

Livsmestring er et begrep som henger sammen med folkehelsesatsingen både i forebygging, rehabilitering og habilitering. Temaet ”Folkehelse og livsmestring” er inkludert i overordnede læreplaner på alle nivåer og understreker den pedagogiske retningen som gjelder livslang læring.

  • Kurset livsmestring handler om å gi kunnskap til å kunne forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for eget liv
  • Bidra til å lære og håndtere medgang og motgang
  • Kunne se seg selv i en større sammenheng
  • Bli kjent med seg selv

Arbeidsform blir en blanding av teori, praktiske arbeid i form av samtaler, grup-pearbeid, film og prosjekter. Besøk/ekskursjoner hver tredje uke så langt det lar seg gjøre.

DHS er fundamentert i et humanistisk menneskesyn hvor elevmedvirkning er av stor betydning. Opplegget vil være fleksibelt. Det betyr at temaer plukkes ut fra elevenes engasjement og interesser.

Undervisningen tilpasses og det blir variasjon.

Kursinfo

Påmelding

Påmelding

    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.